• China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

  Chemindex > 863647-65-8 L-Valine, N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-L-valyl-L-a-glutamyl-,2-(1,1-dimethylethyl) ester,3-[2-[2-(1,1-dimethylethoxy)-2-oxoethyl]hydrazide]

  863647-65-8 L-Valine, N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-L-valyl-L-a-glutamyl-,2-(1,1-dimethylethyl) ester,3-[2-[2-(1,1-dimethylethoxy)-2-oxoethyl]hydrazide]

  Product Name L-Valine, N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-L-valyl-L-a-glutamyl-,2-(1,1-dimethylethyl) ester,3-[2-[2-(1,1-dimethylethoxy)-2-oxoethyl]hydrazide]
  Molecular Formula C33H53N5O9
  CAS Registry Number 863647-65-8
  Molecular Structure


   Suppliers for 863647-65-8(0):

  成片免费观看视频在线